ΕΓΓΡΑΨΟΥ

για να λαμβάνεις τα νέα του Archetype στο email σου!

 Πατώντας 'Subscribe' συμφωνείς με την Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!
Διεθνής έκθεση αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020

Διεθνής έκθεση αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020

Archetype team - 01/12/2019 ΧΡΟΝΙΚΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης του επιμελητή της εθνικής συμμετοχής στην 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 17η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2020

Καλούνται διπλωματούχοι αρχιτέκτονες ή ομάδες αρχιτεκτόνων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της θέσης επιμελητή (curator) της εθνικής συμμετοχής στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020 - 17th International Architecture Exhibition_Venice 2020, με θέμα «How will we live together?».

Το θέμα της έκθεσης επιλέχθηκε από τον επιμελητή (curator) της 17ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020, κ. Hashim Sarkis και παρουσιάζεται αναλυτικά από τον ίδιο στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής: ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με συνημμένη την πρότασή τους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρατίθενται στα παραρτήματα της παρούσης πρόσκλησης.

Το επιπλέον υλικό πληροφόρησης (κάτοψη, τομή, ορθοφωτογραφικός χάρτης θέσης περιπτέρου), συνοδεύει την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. ( http://www.ypeka.gr/).

Επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί με Απόφαση του Εθνικού Επιτρόπου κ. Δημητρίου Οικονόμου, Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα δημιουργήσει Πίνακα κατάταξής τους, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτής.

Ο πρώτος στον Πίνακα υποψήφιος για επιμελητής της ελληνικής συμμετοχής (curator), θα προσκληθεί (σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 32, Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) να καταθέσει, εντός ενός μηνός, αναλυτική περιγραφή του έργου, στην οποία θα προβλέπονται όλες οι παράμετροι υλοποίησής του και το κόστος του, έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη του την κατάσταση των υποδομών και τις γενικότερες συνθήκες στον εκθεσιακό χώρο της BIENNALE στη Βενετία (GIARDINI) και ειδικότερα στο Ελληνικό Περίπτερο. Ο προϋπολογισμός του έργου θα καθοριστεί και η σχετική σύμβαση θα υπογραφή μετά την επιλογή του επιμελητή (curator) και με βάση την κατάθεση αναλυτικής περιγραφής υλοποίησης της πρότασης και των αναγκών διοργάνωσης της έκθεσης.

Το ανώτατο ποσό που δύναται να διατεθεί για το παρόν έργο είναι 120.000€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο πλαίσιο της σχετικής χρηματοδότησης.

Η αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή των δράσεων τις οποίες θα καλύπτει το παραπάνω ποσό θα διατυπώνεται στην σύμβαση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

Διαμόρφωση και λειτουργία χώρου ελληνικού περιπτέρου(*): περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, τα μεταφορικά έξοδα, την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, τις εργασίες διαμόρφωσης και λειτουργίας του χώρου του περιπτέρου (εμβαδού περίπου 250,00 τ.μ.), την επίβλεψη των εργασιών αυτών με βάση την σχεδιαστική πρόταση του επιλεγέντα επιμελητή, τη φύλαξη, την ασφάλεια και την λειτουργία του περιπτέρου καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.

Επιμελητικό έργο: συνίσταται στον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής του περιπτέρου, στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας του, στη διοργάνωση συζητήσεων, εργαστηρίων, εκδηλώσεων, στή συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια της Biennale, στη σύνταξη δίγλωσσου καταλόγου (τουλάχιστον 120 σελίδων) που θα περιλαμβάνει επεξηγηματικά και θεωρητικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό και άλλη πληροφόρηση σχετικά με την ελληνική συμμετοχή.

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας: περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο (κατ’ ελάχιστον) εκδηλώσεων στη Βενετία, τη διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα για την παρουσίαση στο κοινό της συμμετοχής στη Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας, την ενημέρωση κοινωνικών δικτύων σχετικά με το θέμα της έκθεσης, τη δημιουργία ενημερωτικού «φυλλαδίου» με το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν από την ελληνική συμμετοχή και το οποίο θα διανέμεται για ενημέρωση του κοινού και την αποτύπωση των παραπάνω δράσεων επικοινωνίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση χορηγιών από τρίτους, αυτές θα πρέπει να καλύπτουν αντικείμενο είτε διαφορετικό είτε επιπλέον των όσων περιλαμβάνονται στην αναλυτική περιγραφή υλοποίησης της πρότασης του επιμελητή (curator). Τόσο οι χορηγοί, όσο και το αντικείμενο που προσφέρουν ή χρηματοδοτούν, θα εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το σύνολο της προκήρυξης (σε μορφή .pdf) ΕΔΩ

PRODUCT CATALOGUE

ΝΕΟ!

Magnicool Mattress

Magniflex Hellas

Υαλοσανίδα GLASROC X

SAINT GOBAIN

ES64 LESS FRAME 2.0 ΕΤΕΜ

ETEM

HAGODECK Kαλύμματα φρεατίων με επιλογή τελικής επιφάνειας

CARAMONDANI HELLAS
ALL PRODUCTS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

The Piano House

Archetype team - 12/07/2024

Στρώμα Magnistretch: Το “Στρώμα των Αθλητών” συστήνεται σε Αρχιτέκτονες, Interior Designers και Ξενοδόχους

Archetype team - 11/07/2024

Κέντρα πόλεων ή τουριστικοί περίπατοι;

Ηρώ Καραβία - 10/07/2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

May Issue | 2024
ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
SUBSCRIBE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ARCHETYPE

Μπορείς να καταχωρήσεις το έργο σου με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

Μέσα από το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου στο archetype.gr Συνδέσου Εδώ
Αν δεν έχεις ήδη λογαριασμό, μπορείς να δημιουργήσεις το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου Εγγράψου Εδώ
Εναλλακτικά, μπορείς να μας στείλεις πληροφορίες και φωτογραφίες για το έργο σου στο info @ archetype.gr Στείλε Πληροφορίες