`

ΕΓΓΡΑΨΟΥ

για να λαμβάνεις τα νέα του Archetype στο email σου!

 Πατώντας 'Subscribe' συμφωνείς με την Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!
Έπαινος στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο VTRIA για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ

Έπαινος στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο VTRIA για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ

Archetype team - 13/10/2022 ΝΕΑ

Ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη Συστέγαση των Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις)

Α. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο σχεδιασμός του κτιρίου της ΕΥΔΑΠ είχε τους παρακάτω στόχους:
• Την αρμονική ένταξη του κτιρίου στην κλίμακα της πόλης και σηματοδότηση της θέσης του, με τέτοιον τρόπο ώστε η παρουσία του να γίνεται αισθητή, αλλά ταυτόχρονα να εναρμονίζεται με τα πολεοδομικά δεδομένα της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.
• Τη δημιουργία στοιχειωδών συνθηκών ατομικής και συλλογικής ζωής και συμπεριφοράς, απομόνωσης, αυτοσυγκέντρωσης, αλλά και συμβίωσης, συνεννόησης και συνεργασίας.

U-xk8WL6-2.jpg


U-zYkyv9EX.jpg

• Την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του κτιρίου, με την παροχή κατάλληλων συνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους και σωστής διακίνησης κι εξυπηρέτησης στους επισκέπτες.
• Τον κατασκευαστικό ορθολογισμό και την ανεπιτήδευτη στατική επίλυση.
• Την εξασφάλιση προσαρμοστικότητας κι ευκαμψίας της λύσης στην Ανθρώπινη κλίμακα.
• Την ανταπόκριση των κύριων όψεων στους αντίστοιχους εσωτερικούς χώρους γραφείων, με τη μεγαλύτερη δυνατή ελεύθερη θέα και ταυτόχρονη εκμετάλλευση του φυσικού προσανατολισμού.
• Την ενσωμάτωση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, για ενεργειακή αυτάρκεια και μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου.
• Την απόδοση ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, με σκοπό τη δημιουργία μίας σύγχρονης εκδοχής για το Δημόσιο κτίριο.

Β. Η ΣΥΝΘΕΣΗ
Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε δύο πτέρυγες που ακολουθούν το μήκος του γηπέδου που προορίζεται για τα γραφεία των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ. Οι άξονες των πτερύγων αποκλίνουν μεταξύ τους, ανοίγοντας προς τη Νότια -Νοτιοανατολική πλευρά
των εγκαταστάσεων.
Η Βορειοδυτική πτέρυγα είναι παράλληλη με τη Δημοτική οδό της κύριας όψης, βρίσκεται στην ήδη διαμορφωμένη στάθμη του υπάρχοντος κτιρίου Διοίκησης, περίπου έναν όροφο πάνω από τη Δημοτική οδό, και περιλαμβάνει τρεις ορόφους.
Η Βορειοανατολική πτέρυγα αναπτύσσεται στη στάθμη του Κτιρίου Πληροφορικής, και περιλαμβάνει τέσσερις ορόφους.
Ένας τρίτος άξονας, κάθετος στην κύρια όψη του γηπέδου προς τη Δημοτική οδό, διαπερνά τις δύο πτέρυγες και ενοποιεί τα γραφεία των υπηρεσιών με το σύνολο των εγκαταστάσεων.

M-pyogSknu.jpg

Το επίπεδο της στάθμης του τρίτου αυτού άξονα λαμβάνεται στη μελέτη σαν η στάθμη +0.00. Εκτιμάται ότι τα υψόμετρα της Δημοτικής οδού στα σημεία εισόδου στο κτίριο και στον χώρο στάθμευσης είναι τέτοια, ώστε με την κατάλληλη διαμόρφωση με κεκλιμένα επίπεδα να επιτευχθεί η συνέχεια.
Ο διαπερατός αυτός χώρος που δημιουργείται, παρέχει ισόγεια και άμεση πρόσβαση στο νέο συγκρότημα και το ενοποιεί με τον περιβάλλοντα Δημόσιο Χώρο.
Η βορινή παριά του διαπερατού αυτού χώρου αποτελεί ουσιαστικά την κύρια όψη των Υπηρεσιών.

9eBvLyDXpJ.jpg

Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση και ανάδειξη του μεγαλύτερου μέρους του υπάρχοντος δασυλλίου στη βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου, μέρος του οποίου εισβάλλει και διαχέεται στον διαμορφούμενο ανοικτό χώρο πρόσβασης στο κτίριο.
Η μορφολογική ένταξη και προσαρμογή του Κτιρίου Πληροφορικής στο υπό μελέτη νέο κτιριακό συγκρότημα, αποτέλεσε ένα ακόμη αντικείμενο της πρότασης.
Τμήμα του νέου κτιρίου (Δ/νση Οικονομικής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας) ακολούθησε την κλίση του Κτιρίου Πληροφορικής, και έγινε η ίδια επεξεργασία των όψεων και στα δύο κτίρια. Προτείνεται η επένδυση να είναι από διάτρητα οξειδωμένα μεταλλικά φύλλα. Για την προσαρμογή του Κτιρίου Πληροφορικής στο υπόλοιπο συγκρότημα προβλέπεται η επέκτασή του κατά το ύψος ενός ορόφου. Ο όροφος αυτός θα καλύψει και τις λειτουργικές ανάγκες που περιγράφονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

9HFjZZ27Of.jpg

Γ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο χώρος υποδοχής του συγκροτήματος δημιουργείται από την αλληλοτομία των αξόνων των δύο πτερύγων με τον κάθετο στην οδό της πρόσοψης. Ο χώρος αυτός είναι εξωτερικός και αποτελεί τη συνέχεια του περιβάλλοντος υπαίθριου χώρου,
συνδέοντας τον Δημόσιο Χώρο με τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.
Ένα μέρος του χώρου Υποδοχής είναι εσωτερικό, και ο επισκέπτης μπορεί στη συνέχεια να κατευθυνθεί στην Υπηρεσία που τον ενδιαφέρει. Στον εσωτερικό αυτόν χώρο εκτονώνεται η αίθουσα συγκεντρώσεων και λειτουργεί το κυλικείο. Στη νότια
πλευρά του διαμορφώνεται εσωτερική αυλή-αίθριο, με έντονη την παρουσία του υδάτινου στοιχείου.
Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος έγινε σαφής διαχωρισμός των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που προβλέπονται από το Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Gl_ydiD6wB.jpg

Για την κατανομή των ενοτήτων αυτών, το συγκρότημα οργανώνεται ουσιαστικά σε τέσσερις ενότητες-κτίρια. Η επικοινωνία μεταξύ τους προτείνεται να γίνεται υπαίθρια.
Ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι υπόγειος και έχει πρόσβαση από τη Δημοτική Οδό της όψης του γηπέδου.
Το μεγαλύτερο μέρος των δωμάτων φυτεύεται. Ο συνδυασμός των φυτεμένων επιφανειών με τις βατές πλακόστρωτες επιφάνειες, δημιουργεί ένα pattern που ενσωματώνει το σύνολο των δωμάτων του νέου συγκροτήματος με τον περιβάλλοντα
οικιστικό ιστό, προσαρμόζοντάς το στην κλίμακα και τον ρυθμό του.
Στις βατές επιφάνειες δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στοιχείων για την παραγωγη ηλεκτρικού ρεύματος, για την κάλυψη μέρους των αναγκών του συγκροτήματος.

FtO1T3mInd.jpg

Δ. Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο σχεδιασμός του νέου κτηρίου υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ βασίζεται στις αρχές της οικολογίας και της βιωσιμότητας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

OLCytvUCZR.jpg

 
Επίσης, η χρήση υλικών με μεγάλη αντοχή στον χρόνο καθιστά το κτήριο ελάχιστου ή και μηδενικού κόστους συντήρησης.
Ταυτόχρονα, κατά τον σχεδιασμό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα για:
• Κατάλληλη χωροθέτηση και τον προσανατολισμό του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών.
• Δημιουργία υδάτινων επιφανειών για δημιουργία συνθηκών δροσισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.
• Κατάλληλο σχεδιασμό και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού.
• Ενσωμάτωση των παθητικών ηλιακών συστημάτων.
• Ηλιοπροστασία.
• Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού.
• Θερμική θωράκιση του κτιριακού κελύφους με μόνωση δομικών στοιχείων.
• Δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογιών παθητικών συστημάτων δροσισμού.

eLljgc0dkw.jpg
WXCnHrsH-I.jpg


PRODUCT CATALOGUE

ΝΕΟ!

Magnistretch Mattress

Magniflex Hellas

Υαλοσανίδα GLASROC X

SAINT GOBAIN

ES64 LESS FRAME 2.0 ΕΤΕΜ

ETEM

HAGODECK Kαλύμματα φρεατίων με επιλογή τελικής επιφάνειας

CARAMONDANI HELLAS
ALL PRODUCTS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέες Κτηριακές Εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Archetype team - 24/05/2024

Tα Novelties της Artemide στην Design Week 2024

Archetype team - 23/05/2024

Ενέργεια, Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον (Α' Μέρος)

Ηρώ Καραβία - 22/05/2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

February Issue vol.2 | 2024
ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
SUBSCRIBE

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ARCHETYPE

Μπορείς να καταχωρήσεις το έργο σου με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

Μέσα από το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου στο archetype.gr Συνδέσου Εδώ
Αν δεν έχεις ήδη λογαριασμό, μπορείς να δημιουργήσεις το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου Εγγράψου Εδώ
Εναλλακτικά, μπορείς να μας στείλεις πληροφορίες και φωτογραφίες για το έργο σου στο info @ archetype.gr Στείλε Πληροφορίες