`

ΕΓΓΡΑΨΟΥ

για να λαμβάνεις τα νέα του Archetype στο email σου!

 Πατώντας 'Subscribe' συμφωνείς με την Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Uploaded by: Archetype Editor

Pavilion Reflection of Infinity


ΠΕΡΙΟΧΗ:
Gyumri, Armenia

Δημοσιεύθηκε: 31/5/24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The reflection of infinity enters a redevelopment of a park in the city of Gyumri in northern Armenia. The orientation of the pavilion is towards the Sev berd, an important nineteenth-century fort connected with the events of the history of this place. The pavilion serves as an observation point covered with a mirroring element. This reflection connects the statue of Mother Armenia to another important element representing in this way the strength, resilience, and protectiveness of the Armenian people. The pavilion could serve as a symbolic reflection of these qualities, emphasizing the idea of a mirrored image of strength and infinite possibilities. The design could incorporate reflective surfaces, and a black painted interior to symbolize the connection with the black tufff. The reflection of this element creates a mysterious symbolism capable of regenerating the entrance of this space towards new perspectives. At the same time, the pavilion becomes a dynamic game for the many children who visit this park.


Project report:

In the picturesque city of Gyumri, nestled in the heart of northern Armenia, a remarkable transformation is taking place in one of its beloved city parks. A viewing pavilion, conceived as a symbol of connection and renewal, now graces this green oasis.

The construction of the pavilion was coordinated by Tutor Alberto Collet together with a group of international architects and architecture students who chose this pavilion to be able to work together. The pavilion's unique design is both an homage to the surrounding landscape and a nod to Armenia's rich cultural heritage. Comprising a striking black staircase that gracefully ascends toward the heavens, the pavilion's interior is adorned with polished mirrors that reflect the city's spirit. As visitors climb, they find themselves enveloped in a captivating, ever-changing mosaic of light and shadow.

The structure of the pavilion is based on a wooden structure composed of a base and 11 lateral frames which are in turn covered with pwc. In the internal part of the pavilion, 20 concrete blocks were placed to act as foundations since, due to regulations, it was not possible to dig into the ground. There is also a bracing and a system wooden profiles as reinforcement.

This architectural marvel is more than just a visual spectacle; it is a bridge between Gyumri's past and future. The inclination of the staircase mirrors the angle of nearby Sew Berd, a centuries-old fortification that once safeguarded the city. It serves as a silent tribute to the history and resilience of this ancient land.

The relationship doesn't end there; from the pavilion's zenith, visitors can gaze upon the majestic statue of Mother Armenia, an enduring symbol of Armenian culture and strength. Her watchful eye over the city is a reminder that, like the phoenix that rose from the ashes, Gyumri continues to thrive.

Yet, the pavilion is not merely a piece of art; it's a vessel for human connection. It beckons families and children, inviting them to engage, play, and explore. It's a beacon of renewal and a space for gatherings, a platform where memories are forged and bonds strengthened.

The Gyumri viewing pavilion represents a beacon of hope and a catalyst for regeneration. Its purpose transcends mere aesthetics. It stands as a testimony to the power of collaboration, the celebration of heritage, and the promise of a brighter future for this resilient city. A symbol of unity and progress, this structure is an icon that ushers in a new era for Gyumri, where past and present coexist in harmony, and the future is as bright as the reflections on its mirrored surface.

fXDqxy9QkQ.jpg


Architects: Alberto Collet, Daniele Meloni
Area: 10m2
Organization: Meds Workshop
Client: Municipality of Gyumri
Photographs: Jan Von Der Heyde, Eman Hussein Mohamed                                                                                        
Tutor: Alberto Collet

Members team: Liana Babayan, Har Ghazaryan, Maria Aleksandrova, Eman Hussein Mohamed, Orabi Sushruth, Vandana Gopal, Alex mcguinness, Stefania Calori, Julia Przado, Alicja Maria Malica, Timur Baiguzin, Çisem Nur Yıldırım
Colaborators: Meds Workshop: Razmik Ghazaryan - Architect, Vahe Buniatyan - Chip Engineering. 
Sponsor: Profal

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity
Pavilion Reflection of Infinity

ΧΑΡΤΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ARCHETYPE

Μπορείς να καταχωρήσεις το έργο σου με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

Μέσα από το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου στο archetype.gr Συνδέσου Εδώ
Αν δεν έχεις ήδη λογαριασμό, μπορείς να δημιουργήσεις το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου Εγγράψου Εδώ
Εναλλακτικά, μπορείς να μας στείλεις πληροφορίες και φωτογραφίες για το έργο σου στο info @ archetype.gr Στείλε Πληροφορίες